Literatus    Shërbime         Veprimtari        Klientët          Dëshmi             Kontakt


 
 

Përkthime

Zyra e përkthimeve Literatus - Përkthime, interpretime dhe zbatime gjuhësore, është themeluar në Selanik (1996) nga gjuhëtarë të njohur, përkthyes të kualifikuar dhe profesionistë të tjerë të zellshëm dhe me emër në gjuhët e Ballkanit. ... Më shumëSektori i gjuhëve Ballkanike

Zyra e përkthimeve Literatus ështe e vetmja firmë përkthimi në Greqi e specializuar në përkthime dhe interpretime të gjuhëve ballkanike dhe të Evropës Juglindore. ... Më shumë

 
 

Interpretime dhe organizime konferencash


Literatus - Zyre përkthimi, merr përsipër organizimin dhe shërbime interpretimi për konferenca të rëndësishme me pjesëmarrjen e udhëheqësve të shteteve, takime dhe konferenca me karakter shkencor apo të specializuar. ... Më shumëθεσσαλονίκη

Njoftime


Në këtë faqe do të gjeni njoftime dhe komunikime të ndryshme nga institucione dhe autoritete publike si Konsullata Shqiptare në Selanik, gazeta zyrtare etj. ... Më shumë
 
 

Përkthime dhe noterizime të dokumenteve zyrtare


Në bashkëpunim me këshilltarët juridikë dhe avokatët e saj, si dhe me zyra të tjera përkthimi, shoqëria e përkthimit Literatus ndërmerr legalizimin e dokumenteve tuaj. ... Më shumëShërbime Audio-Visual
me TitraLiteratus ju ofron shërbime të kompletuara titrash për filma, dokumentarë, emisione informative, programe muzikore, intervista duke ofruar edhe përpunimin e matarialit tuaj filmik në çfarëdo lloj formati video... Më shumë
 
 
 

Medalje dhe çmime

Zyra e përkthimeve Literatus përkthime, noterime dhe interpretime është nderuar me medalie dhe çmime të ndryshme për ndihmesën e saj në fushë të zbatimeve gjuhësore, të përkthimeve dhe interpretimeve dhe për veprimtaritë e saj jofitimprurëse. ... Më shumë
 
 
 
 

Lotaria Amerikane DV-2017  Apliko këtu

 Οdysseos 6, 54627 Selanik
 Τ. 2310 516251, F. 2310 533900
 E. info@literatus.gr
  -----------------------------------   
 

Odysseos 6, 54627 Selanik Tel. 2310 516251 info@literatus.gr
© Literatus 2013 - Përkthime Interpretime