Εταιρεία     Υπηρεσίες     Προτερήματα      Πελάτες     Αναγνώριση       Επικοινωνία

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει: Το μεταφραστικό γραφείο Literatus εφαρμόζει διεθνή μεταφραστικά πρότυπα ποιότητας, αυστηρά κριτήρια στην οργάνωση του μεταφραστικού έργου και φιλικές σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές του.

Τήρηση των προθεσμιών: Η Literatus θα σας παραδώσει στην υποσχόμενη ώρα και μέρα τη μετάφραση, ακέραια χωρίς παραλείψεις και αμφισημίες, χωρίς αδιασάφητα σημεία. Όπως και εσείς, δεν επαναδιαπραγματεύεται την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης του έργου και, ιδίως, τιμά απαρέγκλιτα την επαγγελματική της αξιοπρέπεια.

Άμεση και φιλική ανταπόκριση: Η Literatus σας απαντά και σας υποβάλει άμεσα τις οικονομικές προσφορές που ζητάτε, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλο το εικοσιτετράωρο. Όταν εσείς το ζητήσετε, προτείνει λύσεις και θέτει στην υπηρεσία σας την πλούσια μεταφραστική και επαγγελματική τεχνογνωσία της.

Ευελιξία: Η Literatus, ύστερα από αίτησή σας και εφόσον εσείς επιθυμείτε αλλαγές στο αρχικό σας κείμενο, διαπραγματεύεται τους αρχικούς όρους για την άμεση ανταπόκριση στις καινούριες συνθήκες. Η εταιρεία μπορεί να προσαρμόσει το ύφος των μεταφράσεών της ύστερα από αίτημά σας, εφόσον αυτό δεν βλάπτει την πιστότητα και την ποιότητα της μετάφρασης, προκειμένου να συνάδει με την ειδική ορολογία του κλάδου και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείτε ενδοεταιρικά.

Τήρηση της μεταφραστικής δεοντολογίας. Η Literatus παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης με βάση τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τη δεοντολογία και την ηθική που διέπει το αντικείμενο. Η Literatus αρνείται να μεταφράσει ασαφή κείμενα, ατελή, ή προβληματικά. Αρνείται επίσης να αναλάβει τη μετάφραση κειμένων και:

  • Υλικό με εθνικιστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, πορνογραφικό, εμπαθή προπαγάνδα, υβρεολόγιο, δόλιο υλικό ή ενέργειες.
  • Υλικό που απειλεί, υποτιμά, παρενοχλεί, προσβάλλει την ιδιωτικότητα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι χυδαίο, απρεπές ή παράνομο ή συνιστά ποινικό αδίκημα.
  • Υλικό που προτρέπει, ενθαρρύνει ή παρέχει οδηγίες για τέλεση αξιόποινων πράξεων.
  • Γενικά, υλικό που δημιουργεί προβλήματα, μπορεί να επιδράσει βλαπτικά ή καταστροφικά.

Τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι όλες οι πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που περιέρχονται στη γνώση της κατά τη διάρκεια της μετάφρασης είναι εμπιστευτικές και απόρρητες και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τις τηρεί ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην τις εκθέτει ενώπιον τρίτων. Γι’ αυτό δεσμεύεται με ειδικές συμβάσεις.

Τα δεν της Literatus. Όμως η Literatus δεν λέει πάντοτε "ναι". Δεν αναλαμβάνει μεταφράσεις τις οποίες δεν είναι σε θέση να εκτελέσει, επειδή δεν διαθέτει την ανάλογη τεχνογνωσία, τους πόρους ή τους κατάλληλους μεταφραστές. Δεν αναλαμβάνει έργα όταν τα χρονικά περιθώρια δεν της το επιτρέπουν. Γιατί οι δουλειές που αναλαμβάνει θέλει να είναι τέλειες.

Οδυσσέως 6, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 516251 info@literatus.gr
© Literatus 2012 - Μετάφραση Διερμηνεία