Εταιρεία     Υπηρεσίες     Προτερήματα     Πελάτες     Αναγνώριση       Επικοινωνία

ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Το μεταφραστικό γραφείο Literatus στεγάζεται σε ευρύχωρες γραφειακές εγκαταστάσεις 125 τμ. Το γραφείο διαθέτει πλούσιο και σύγχρονο λογισμικό και συστήματα διαχείρισης για τη συνεχή παρακολούθηση της ροής της μετάφρασης του έργου και τη συμμόρφωσή της με τα ποιοτικά κριτήρια που επιβάλει η ευμετάβλητη και απαιτητική μεταφραστική αγορά, αναζητεί επίμονα την άποψη των πελατών και ειδικών συνεργατών της για κάθε πτυχή της μεταφραστικής δραστηριότητας με στόχο τη βελτίωση της απόδοσή της.


Η Literatus διαθέτει εξειδικευμένα λογισμικά και μεταφραστικά εργαλεία και υποδομή δυναμικού για την αντιμετώπιση δύσκολων γλωσσικών συνδυασμών, δυσμενών και απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών ή αύξηση του όγκου των σελίδων. Η δεκαετής πείρα μας στη διαχείριση γλωσσικών και ορολογικών δεξαμενών και βάσεων δεδομένων συνιστά πολύτιμη πηγή και τράπεζα πληροφόρησης. Οι συνεργάτες μας παρακολουθούνε συνεχώς την εξέλιξη στη μεταφραστική αγορά, τις νέες μεθόδους, τα μεταφραστικά εργαλεία, τις τράπεζες ορολογίας και τους γλωσσικούς δικτυακούς τόπους.

Η Literatus συνεργάζεται και με άλλα μεταφραστικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη και αλλού που παρέχουν εξειδικευμένες γλωσσικές υπηρεσίες, απαραίτητες για την συμπλήρωση της τεχνογνωσίας της.

Η Literatus συνεργάζεται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλού κύρους, σχολές και πανεπιστήμια που της επιτρέπουν να αναζητήσει και βρει λύσεις σε όποια προβλήματα και δυσκολίες αντιμετωπίσει. Γλωσσάρια, λεξικά και μεταφραστικά μέσα της εταιρίας είναι στη διάθεσής σας δωρεάν.

H Literatus συνεργάζεται μόνον με επαγγελματίες διπλωματούχους μεταφραστές (ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και επιμελητές που μεταφράζουν μόνον προς τη μητρική τους γλώσσα.

Η Literatus δεν επιτρέπει κάθε γνώστη ξένων γλωσσών να μεταφράσει πέραν από τους γνωστικούς και γλωσσικούς τομείς ειδίκευσής του.

Οδυσσέως 6, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 516251 info@literatus.gr
© Literatus 2012 - Μετάφραση Διερμηνεία