Εταιρεία     Υπηρεσίες     Προτερήματα     Πελάτες      Αναγνώριση        Επικοινωνία


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Literatus - Μεταφράσεις Διερμηνείες, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1996 από μεταφραστές και ειδικούς επιστήμονες με προσανατολισμό τη μετάφραση και διερμηνεία προς και από τις βαλκανικές γλώσσες και τις γλώσσες της ΝΑ Ευρώπης. Το 1999 η εταιρεία αναδιοργανώθηκε, απέκτησε νέες, ευρύχωρες εγκαταστάσεις και από τότε συνιστά σημαντικό κέντρο γλωσσικών εφαρμογών στη μετάφραση και τη διερμηνεία. Η Literatus, καταξιώθηκε γρήγορα στη μεταφραστική αγορά των βαλκανικών γλωσσών, λόγω της υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, της αξιοπιστίας και της αυστηρής επαγγελματικής συνέπειας.
...Γνώρισε τα Προτερήματα της εταιρείας μας.

Με επαρκές προσωπικό, πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, με δεκαετή πείρα στις μεταφραστικές υπηρεσίες, η Literatus αποτελεί σήμερα την ασφαλέστερη λύση στην επικοινωνία για πολλές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα και ευρύτερα, για πολλές δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια, ΜΜΕ, οικονομικά και μορφωτικά ιδρύματα, εκδοτικούς οργανισμούς, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, επαγγελματικά και εμπορικά επιμελητήρια κ.λπ. ... Βλέπε το χάρτη των πελατών μας.

Κύρια υπηρεσία της εταιρείας είναι η μετάφραση του γραπτού λόγου και η διερμηνεία στις ειδικότητες της πολιτικής, νομικής, οικονομικής, τεχνικής και ιατρικής μετάφρασης (περισσότερα για τις Υπηρεσίες μας) χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους μηχανοργάνωσης, τεχνολογίες μετάφρασης και πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Η Literatus είναι εκσυγχρονισμένη με σύγχρονους υπολογιστές, μηχανήματα τηλεπικοινωνίας και τηλεομοιοτυπίας, φωτοτυπικά μηχανήματα κ.λπ. ...Βλέπε την Υποδομή της εταιρείας μας. Η Literatus διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη δίγλωσσων ή ερμηνευτικών λεξικών και πλούσια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. ... Πλοήγηση στην Ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη

Στο χώρο της διδασκαλίας και των τεχνολογιών σύγχρονης μετάφρασης και διερμηνείας η Literatus συνεργάζεται με διάφορα πανεπιστήμια, σχολές, βιβλιοθήκες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κ.λπ. ... Βλέπε σχετικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η Literatus παρείχε υπηρεσίες διερμηνείας συνεδρίων σε συναντήσεις αρχηγών κρατών, υπουργών και διαφόρων σημαντικών επαγγελματικών ή επιστημονικών συναντήσεων εξειδικευμένης ορολογίας. ... Γνώρισε τις Δραστηριότητές μας.

Οι συνεργάτες της Literatus είναι επαγγελματίες, κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων και επιστημονικών τίτλων. Η Literatus υπήρξε και εξακολουθεί να είναι αρωγός στους νέους και φιλόδοξους μεταφραστές τους οποίους στηρίζει με την πείρα και την τεχνογνωσία της. ... Βλέπε ενδιαφέροντα Άρθρα για την τέχνη της μετάφρασης.

Οδυσσέως 6, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 516251 info@literatus.gr
© Literatus 2012 - Μετάφραση Διερμηνεία