Εταιρεία     Υπηρεσίες     Προτερήματα     Πελάτες       Αναγνώριση       Επικοινωνία

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ


 Το  μεταφραστικό γραφείο Literatus στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους, αναλαμβάνει την μετάφραση και επικύρωση των εγγράφων σας που θα υποβάλετε σε δημόσιες υπηρεσίες, διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, όπως πιστοποιητικά, σχολικά έγγραφα, βεβαιώσεις, ληξιαρχικές πράξεις, ιατροδικαστικές γνωματεύσεις, δικαστικές αποφάσεις, πληρεξούσια, συμβόλαια, καταστατικά επιχειρήσεων κ.λπ.

Το  μεταφραστικό μας γραφείο σας παρέχει επικυρωμένες μεταφράσεις της αναλυτικής σας βαθμολογίας, του πτυχίου, των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2) στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική γλώσσα κ.λπ. Όπως:  

Για την αγγλική γλώσσα
Επικυρωμένες  μεταφράσεις των πτυχίων ή/και πιστοποιητικών
IELTS – International English Language Testing System, TOEFL
– Test Of English as a Foreign Language, LCCI
– International Qualifications, Certificate of Proficiency in English (CPE /ECPE) κ.λπ. 

Για τη γαλλική γλώσσα
Επικυρωμένες  μεταφράσεις των πτυχίων ή/και  πιστοποιητικών
Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων DELF
Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων DALF
Πιστοποιητικό γαλλικής γλώσσας (Sorbonne I).
Δίπλωμα γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας (Sorbonne ΙΙ) κ.λπ. 
Για την ισπανική γλώσσα
Επικυρωμένες μεταφράσεις των πτυχίων ή/και πιστοποιητικών
Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων INICIAL, BASICO, SUPERIOR. 

Για την ιταλική γλώσσα
Επικυρωμένες  μεταφράσεις των πτυχίων ή/και  πιστοποιητικών
Επικυρωμένες  μεταφράσεις των πτυχίων CELI. 

Για τη γερμανική γλώσσα
Επικυρωμένες  μεταφράσεις των πτυχίων ή/και πιστοποιητικών
GROSSES
DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LUDWIG MAXIMILIAN TOY ΜΟΝΑΧΟΥ) ή Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης,
KLEINES
DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LUDWIG-MAXIMILIAN ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ) ή ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ΖΟΡ) (ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ GOETHE) ή Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης ZENTRALE
MITTELSTUFENPRÜFUNG- (ΖΜΡ) του γερμανικού Ινστιτούτου GOETHE), ή κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Ι του Ν. 2740/1999 ή πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης ZERTIFIKAT
DEUTSCH (ZD). Αρμόδιοι για το ZD είναι από κοινού το Ινστιτούτο GOETHE, (GI) το Ελβετικό Νομαρχιακό Συμβούλιο, (EDK), το Αυστριακό Δίπλωμα γερμανικής γλώσσας (ÖSD) και τα συστήματα Τεστ για τη μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT) ή ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) (Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000) με τα ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ή πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Alttägliches Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 

Επίσης 
παρέχουμε επικυρωμένες μεταφράσεις όλων των πιστοποιητικών φοίτησης της γλώσσας που εκδίδει το ΙΜΧΑ, των πιστοποιητικών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS, των πιστοποιητικών ECDL European Computer Driving Licence Foundation και κάθε άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου που απαιτεί επικυρωμένη μετάφραση κ.λπ.

 

Οι μεταφραστές μας πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν             Επικοινωνία με τους πελάτες μας
Οδυσσέως 6, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 516251 info@literatus.gr
© Literatus 2012 - Μετάφραση Διερμηνεία