Εταιρεία     Υπηρεσίες     Προτερήματα     Πελάτες      Αναγνώριση       Επικοινωνία

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ


H Literatus σας εγγυάται τις καλύτερες τιμές της αγοράς!

Το μεταφραστικό κόστος ανά λέξη ανέρχεται € 0,040 – 0,12 αναλόγως του γνωστικού αντικειμένου, των χρονικών περιθωρίων, του γλωσσικού συνδυασμού κ.λπ.

Ελάχιστο κόστος χρέωσης μικρών κειμένων € 20,00.

Για τη συγκεκριμένη μετάφρασή σας, επικοινωνήστε με το info@literatus.gr και εμείς θα σας απαντήσουμε άμεσα ή θα σας υποβάλλουμε γραπτή οικονομική προσφορά για το συνολικό κόστος της.

Όλο το εικοσιτετράωρο!


Η Literatus κάνει ειδικές προσφορές για συγκεκριμένα γλωσσικά ζεύγη και κατηγορίες κειμένων.

Η Literatus διαθέτει:

  • Ελληνο-αλβανο-αγγλικό λεξικό μαθηματικών όρων
  • Αγγλο-αλβανο-ελληνικό λεξικό όρων βιολογίας

…Βλέπε τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ.

Και για τους νέους μεταφραστές διαθέτει:
Θεωρητικά εγχειρίδια για την αισθητική της μετάφρασης.
… Βλέπε ενδιαφέροντα Άρθρα για την τέχνη της μετάφρασης


Οδυσσέως 6, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 516251 info@literatus.gr
© Literatus 2012 - Μετάφραση Διερμηνεία