Εταιρεία     Υπηρεσίες     Προτερήματα     Πελάτες      Αναγνώριση       Επικοινωνία

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝThumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image

Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image

Το μεταφραστικό γραφείο Literatus αναλαμβάνει την συνολική διοργάνωση και την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε εκδηλώσεις, συνέδρια, διασκέψεις, σε συναντήσεις αρχηγών κρατών, υπουργών και διαφόρων σημαντικών επαγγελματικών ή επιστημονικών παραγόντων εξειδικευμένης ορολογίας: διαδοχική, ταυτόχρονη, ψιθυρισμός, διερμηνεία με νεύματα κ.λπ.


Το γραφείο μας μέχρι σήμερα καταγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία, αφού στο ενεργητικό της μεταφραστικής εταιρείας Literatus εγγράφονται πολυάριθμες επιτυχημένες διοργανώσεις, γενικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος.


Για την πλήρη και ποιοτική κάλυψη του συνεδρίου σας το μεταφραστικό κέντρο Literatus χρησιμοποιεί τον πλέον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, όπως θαλάμους audipack silent 9500 ISO 4043, δέκτες μεταφραστικού bosch, πομπούς bosch DCN, 2 κεραίες IR bosch 12,5w, κονσόλες διερμηνέων bosch DCN, απαραίτητη καλωδίωση, κλ.π. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ηχητικό - μεταφραστικό σύστημα θα είναι τύπου DCN (digital computer network) της Philips, το σύστημα δηλαδή που χρησιμοποιεί και η Βουλή των Ελλήνων.


Οι μεταφράσεις Literatus αναλαμβάνουν και την ηχογράφηση των ομιλιών σε περίπτωση που σας χρειαστούνε για τα πρακτικά των συναντήσεων με τη παρεμβολή συσκευών audio-media interface η οποία βοηθά να "ξεχωρίζει" τις γλώσσες.Οδυσσέως 6, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 516251 info@literatus.gr
© Literatus 2016 - Μετάφραση Διερμηνεία