Εταιρεία     Υπηρεσίες     Προτερήματα     Πελάτες      Αναγνώριση       Επικοινωνία

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ


Οι πελάτες της Literatus προέρχονται από τη:

• Θεσσαλονίκη 62 %
• Αθήνα 25 %
• Υπόλοιπη Ελλάδα 10 %
• Εξωτερικό 1 %
• Λοιποί πελάτες 2 %
Στην πλειονότητά τους οι πελάτες μας είναι δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια, ΜΜΕ, οικονομικά και μορφωτικά ιδρύματα, εκδοτικοί, οίκοι, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, επαγγελματικά και εμπορικά επιμελητήρια, διαφημιστικές εταιρείες κ.λπ. Οι περισσότεροι είναι κορυφαίοι οικονομικοί, πολιτικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί. Οι σχέσεις με τους πελάτες βασίζονται στις απαρέγκλιτες επαγγελματικές αρχές:

 1. Ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει
 2. Τήρηση των προθεσμιών
 3. Άμεση και φιλική ανταπόκριση
 4. Τήρηση της μεταφραστικής δεοντολογίας
 5. Τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.

Οι τιμές μας είναι οι καλύτερες της αγοράς (Βλέπε το Κοστολόγιο της εταιρείας μας).


Έρευνα της Literatus έδειξε ότι:

 • 90% των πελατών της Literatus παραμένουν σταθεροί και εμπιστεύονται μόνον τη Literatus
 • 8 % των πελατών δοκίμασαν εναλλακτικές λύσεις και επανήλθαν στην εταιρεία μας
 • 2 % διαρροή προς άλλες εταιρείες
 • 67 % των πελατών προέρχονται ύστερα από συστάσεις άλλων πελατών
 • 18 % από διαφημίσεις
 • 10 % από προσωπικές γνωριμίες

Σας ευχαριστούμε και δεν ξεχνάμε … τι είπατε για μας.

Οδυσσέως 6, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 516251 info@literatus.gr
© Literatus 2016 - Μετάφραση Διερμηνεία